شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

ساعت دماسنج
+ دانشجوي كارشناسي ارشد عمران
تسبیح دیجیتال
جواد شهبازي-2
0 امتیاز
0 برگزیده
87 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
جواد شهبازي-2 عضو گروهی نیست
vertical_align_top